TAGALOG – Tagalog

2 Weeks Ready – Take the First Step

Hurricane PSA – Make a Plan

Tsunami PSA Tagalog Subtitles


Kahandaan Sa Mga Natural Na Kalamidad (Natural Hazards Brochure)

Gumawa ng Plano

Kapag Nakaramdam Ka ng Pagyanig o Nakatanggap ng Alerto